top of page

ניהול בית משותף

השירותים שלנו


חברת בית פיקס מספקת שירות כולל של תחזוקת הבניין, ובכלל זה גם שירות אישי לאחזקת הדירות לצרכים יומיים ואספקת בעלי מקצוע לביצוע תיקונים בתוך הדירות, לרשות הדיירים עומד מוקד טלפוני אנושי 24/7.

 

לכל בית משותף צרכים שונים ואנו מתאימים מפרט שירותים ייחודי בהתאם לדרישות ועד הבית. עם קבלת האחריות על  תחזוקת הבניין, בית פיקס לומדת את צרכי הדיירים ואת מערכות הבניין ובונה תקציב מתאים לאחזקתו.


על מנת ליצור שקיפות ולמנוע אי הבנות, מתומחרים דמי הניהול באופן נפרד מהוצאות הבניין השונות. דמי הניהול הינם קבועים וידועים מראש.

שאר ההוצאות מתומחרות בנפרד. כל בניין לפי הסטנדרטים והצרכים שלו.

חברת בית פיקס מציעה את מגוון השירותים הבאים לניהול בתים משותפים וועדי בתים:

  • ניהול שירותי ועד הבית.

  • פיקוח על שירותי ניקיון וגינון.

  • תפעול הבניין.

  • ניהול ביטוחים.

  • מוקד טלפוני אנושי - 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

  • יעוץ וטיפול משפטי.

  • שירותים מיוחדים לדיירים, כגון שירות תיקונים לאחזקת הדירות ועוד.

  • ניהול בעלי מקצוע.

  • ביצוע וטיפול בפרויקטים מיוחדים, כגון שיפוץ לובי, צביעת חדר מדרגות ועוד.

bottom of page