top of page

מחלקת גביית מיסי וועד

ועד הבית, נמאס לך לרדוף אחרי דיירים בכדי שישלמו את מיסי ועד הבית?

בית פיקס מציעה ללקוחות חדשים שירות חדשני של גביית מיסי ועד הבית בלבד!

שירות זה ישחרר את ועד הבית מהמטלה הקשה ביותר והלא נעימה בניהול הבית המשותף.

חברת הניהול תהיה אחראית על גביית מיסי ועד, הנפקת קבלות בשם ועד הבית, הפקדת הצ'קים לחשבון ועד הבית, מעקב אחר תשלומי דיירים, הוצאת מכתבי התרעה לחייבים ועוד.

 

כיצד הגבייה תתבצע?

ועד הבית יגדיר לחברת הניהול את תשלומי הדיירים בהתאם לתקציב הבניין. חברת הניהול תוציא בהתאם מכתבי גבייה לדיירי הבניין. התשלום יתבצע באמצעות אחת מן האפשרויות הבאות בלבד: צ'קים, כרטיס אשראי, העברה בנקאית או הוראת קבע.

לדיירים תהיה האפשרות לעקוב באופן שוטף אחר תשלומי ועד הבית בעזרת אפליקציה ייעודית. כל דייר יוכל להתעדכן בכל עת אודות מצב חובותיו לוועד הבית.

לוועד הבית תהיה האפשרות לעקוב בכל עת אחר סטטוס תשלומי הדיירים בבניין.

 

חברת הניהול תעקוב באופן שוטף אחר תשלומי הדיירים ותקפיד על עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו.

 

מה העלות לדירה?

 התמחור יהיה בהתאם לכמות הדירות בבניין.

פנו אלינו לקבלת הצעת מחיר לגביית מיסי ועד הבית.

הצעת מחיר לשירותי גבייה בלבד:

Thanks! Message sent.

bottom of page