top of page

ניהול ועד בית - השירותים שלנו

Anchor 7

חברת בית פיקס מספקת שירות כולל של תחזוקת הבניין, ובכלל זה גם שירות אישי לאחזקת הדירות לצרכים יומיים ואספקת בעלי מקצוע לביצוע תיקונים בתוך הדירות. לרשות הדיירים עומד מוקד טלפוני אנושי 24/7.

לכל בית משותף צרכים שונים ואנו מתאימים מפרט שירותים ייחודי בהתאם לדרישות ועד הבית. עם קבלת האחריות על תחזוקת הבניין, בית פיקס לומדת את צרכי הדיירים ומערכות הבניין ובונה תוכנית שנתית ותקציב, המתאימים לאחזקת הבניין.

על מנת ליצור שקיפות ולמנוע אי הבנות, מתומחרים דמי הניהול באופן נפרד מהוצאות הבניין השונות. דמי הניהול הינם קבועים וידועים מראש. שאר ההוצאות מתומחרות בנפרד. כל בניין לפי הסטנדרטים והצרכים שלו.

בית פיקס - ניהול ועד בית - ביטוח וייעוץ משפטי

ביטוחים
וייעוץ משפטי

Anchor 1

מוקד טלפוני אנושי - 24 שעות

 • מענה טלפוני אנושי העומד לרשות הדיירים,  24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

 • טיפול מיידי במקרי חירום.

 • בשיחות דחופות/ חירום ניתן להעלות לשיחת ועידה את נציג החברה.

 • פתיחת קריאת שירות על ידי: מוקד טלפוני אנושי, אתר אינטרנט ואפליקציה. 

 

ניהול שירותי ועד הבית

 • גביית מיסי ועד הבית מהדיירים באדיבות ויסודיות.

 • ריכוז והעברת התשלומים לספקים ונותני השירותים לבניין.

 • ניהול חשבונות בשקיפות מלאה בעזרת אפליקציה בטלפון הסלולרי.

 • מתן דו''חות רבעוניים ושנתיים.

 • ייעול הוצאות שוטפות של דיירי הבית המשותף.

 • ניהול אספות דיירים (הצבעות, פרוטוקולים).

 • טיפול משפטי בסרבני תשלום.

 • שירות הודעות לדייר באמצעות אפליקציה בטלפון הסלולרי וקבוצת ווטאסאפ.

 

פיקוח על שירותי ניקיון וגינון

 • בניית מפרט ניקיון ותוכנית עבודה על פי דרישות הדיירים וצורכי הבניין.

 • פיקוח על עובדי הניקיון.

 • פיקוח וטיפול מקצועי ושוטף בגינות עפ"י תןכנית עבודה שנתית.

 

תפעול הבניין

 • פיקוח שוטף ותקופתי על ביצוע עבודת נותני שירות מקצועיים, בהתאם לתוכנית השנתית.

 • טיפול מיידי בבעיות דחופות כגון: פיצוץ בצנרת, סתימה במערכת הביוב ותקלות בפעילות המעלית.

 • פיקוח על הסכם השירות מול חברת המעליות, על תיקון תקלות בפעילות המעלית ומעקב אחר תחזוקה שוטפת שלה, פיקוח על ביקורת מהנדס מעליות.

 • פיקוח על הסכם שירות לתחזוקת מערכת משאבות לחץ המים ועל התחזוקה השוטפת והתקופתית שלה.

 • תיקוני חשמל ואינסטלציה.

 • שירותי הדברה וריסוס על ידי מדביר מוסמך.

 • תחזוקת  מערכת אינטרקום וטלוויזיה במעגל סגור.

 • תחזוקת שערים אוטומטים.

 • תחזוקת גנרטור חרום וביצוע ביקורת שוטפת.

 • תחזוקת מערכת המים וניקיון מאגרי המים בהתאם לתקן. 

 • טיפול וביקורת במערכת גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקן. 

 • טיפולים במערכת סולרית ומערכת הסקה.

 • ביצוע בקרת מפוחים ופליטת  CO בהתאם לתקן..

 • טיפול בזיפות ואיטום בהתאם לצורך.

 • טיפול במרזבים ובדיקת תקינות.

 

ביטוחים

 • ניהול ביטוח הבניין כנגד צד ג' וחבות מעבידים..

 • ניהול ביטוח מבנה רכוש משותף.

 • ניהול ביטוח אחריות חברי ועד.

 

 יעוץ וטיפול משפטי

 • יעוץ משפטי על ידי עורך דין-הכנת כתבי תביעה וייצוג ועד הבית כנגד סרבני תשלום.

 • עבודה מול גורמים רלוונטים ורשויות שונות כמייצגי הדיירים (עורכי דין, רואי חשבון, אגודה לתרבות הדיור, רשויות מקומיות וכדומה).

 

ניהול בעלי מקצוע

 • כאשר הוועד מעוניין להמשיך את התקשרות מול אנשי המקצוע הקיימים (מנקה, גנן, מדביר וכו') – חברת בית פיקס תתנהל מול אותם אנשי מקצוע.

 • כאשר הוועד אינו מעוניין להמשיך את התקשרות מול אנשי המקצוע הקיימים, חברת בית פיקס תהיה אחראית להחליפם, תוך שמירה על שביעות רצון הדיירים ובשאיפה להתייעלות והוזלת השירותים.

 • כל אנשי המקצוע העומדים לרשותכם מטעם חברת  בית פיקס הינם אנשי מקצוע עצמאיים, וזאת על מנת להימנע מניגוד אינטרסים. חברת בית פיקס תקפיד ותפקח על רמת השירות הגבוהה ואיכות העבודה של אנשי המקצוע.

 

ביצוע וטיפול בפרויקטים מיוחדים

 • קבלת הצעות מחיר לביצוע פרויקטים שונים (על פי דרישה).

 • פיקוח על מחיר ואיכות עבודות חיצוניות לביצוע פרויקטים שונים (על פי דרישה).

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page